Petr Bouda Adventures

Tylova 2071

436 01 Litvínov

Czech Republic


Kontakty

+420 775 554 535

Info@petrbouda.cz

galapágy-1Unikátní souostroví se nachází na rovníku, 1000 km od pobřeží Jižní Ameriky, obklopeno Tichým oceánem. Zahrnuje 13 velkých a 6 malých ostrovů a desítky nepojmenovaných přilehlých ostrůvků a skal. Samosprávní provincie s hlavním městem Puerto Baquerizo Moreno na ostrově San Cristobal je součástí Ekvádoru od roku 1832. Prvním nedobrovolným návštěvníkem ostrovů byl biskup Tómas de Berlanga, jenž plul v roce 1535 z Panamy do Peru, na širém moři jej zastihla bouře a zahnala na jeden z ostrovů. Jako první podal zprávu o nehostinném ostrovu, kde žijí krotké želvy, ještěři a ptáci. Název Galapagos, „Želví ostrovy“, poprvé uvedl vlámský kartograf Abraham Ortelius v roce 1574. Souostroví bylo vytvořeno vulkanickou činností při podmořských erupcích asi před třemi až pěti milióny let. Přestože Galapágy leží na rovníku, bujná vegetace se vyskytuje pouze ve středních částech větších ostrovů, pobřežní krajina je vyprahlá a posetá kaktusy. Podnebí ostrovů určuje studený Humboltův proud, který po většinu roku přináší příjemný chladnější vzduch, od prosince do března se ostrovů dotýká teplý mořský proud El Niňo. Ten přináší déšť a celá krajina se nakrátko pokryje svěží zelení. Celková rozloha Galapág je 10x menší než ČR. Obyvatelé jsou potomci ekvádorských osadníků, žije jich zde 13 000 a další přistěhovalectví je zakázáno. Úředním jazykem je španělština, nejvíce rozšířeno je římskokatolické náboženství. Národní park Galapágy je od roku 1978 zapsán na seznamu přírodního bohatství světa UNESCO. Nejvzácnějšími živočichy souostroví jsou velké želvy, které jsou ale na pokraji vyhynutí, dále zde žijí lvouni, tučňáci, mnoho druhů ptáků a ještěrů, v moři pak delfíni a velryby. Na ostrovy se dostanete z Prahy po 21hodinovém letu přes Amsterdam a Quito.

 

ISLA SAN CRISTOBAL

galapágy-2Je nejvýchodnějším a nejstarším ostrovem Galapág, nacházejí se zde krásné bílé pláže a mnoho druhů zvířat od ptáků, přes lachtany až k želvám. Nejnavštěvovanějšími místy jsou Léon Dormido a El Junco, krátery vulkánů se sladkovodními jezery a hlavní město souostroví, Puerto Baquerizo Montero s vyhlídkovým místem na Cerro de las Tijeretas, které je vzdáleno 2 km od města.

 

ISLA ISABELA

galapágy-3Největší ostrov Galapág, rozkládající se na 60 % celé rozlohy souostroví. Povrch ostrova je tvořen šesti navzájem spojenými vulkány, pět je doposud aktivních, z nichž největší je Negra Sierra s kráterem o průměru 10 km, řadí se tak mezi největší na světě. Kulturním a turistickým centrem ostrova je městečko Puerto Villamil.

 

 

BARTOLOME

galapágy-4Známý pro svůj typický skalní výběžek Pinnacle Rock, který se tyčí jako obelisk obklopený bílými plážemi a azurovým mořem. Žijí zde kolonie tučňáků, kteří jsou jedinými žijícími severně od rovníku na světě, dále kolonie lvounů, lachtani a mořské želvy, které na plážích snášejí do hnízd vejce. Při procházce naučnou stezkou po lávových polích u kráteru lze spatřit vznikající gejzíry.

 

NORTH SEYMOUR

Ostrov, který vystoupil z moře při seismické činnosti. Povrch je převážně rovinatý, posetý malými stříbrošedými stromy Palo Santo, žijí zde lvouni, lachtani a mořští leguáni. U skalních výběžků blízko bílých pláží loví pelikáni, kteří dosahují v rozpětí křídel až dvou metrů. V centrální části ostrova se nachází největší hnízdiště ptáků na Galapágách.

 

NORTH & SOUTH PLAZA

Dva malé ostrůvky, nacházející se několik stovek metrů od ostrova Santa Cruz. Severní ostrov je využíván pouze pro vědecké účely. Jižní ostrov je vyhledáván pro průzračné moře, krásné bílé pláže a černé lávové pásy. Nacházejí se zde sukulenty připomínající kaktusy a nedílnou součástí fauny jsou leguáni, kteří se živí spadlými květy těchto rostlin. Na západním výběžku žije kolonie 1000 lachtanů.